Polityka jakości

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ I RZETELNA OCENA ZDROWIA NASZYCH PACJENTÓW!

Głównym celem Laboratorium Analitycznego Sp. z o.o. jest świadczenie usług laboratoryjnych w możliwie najkrótszych terminach przy zachowaniu najwyżej jakości oraz utrwalanie renomy naszej placówki na rynku usług medycznych, jako rzetelnego, wiarygodnego i przyjaznego partnera.

Podstawowym celem naszej działalności jest:

  • Diagnostyka laboratoryjna i zapewnienie rzetelnej oceny zdrowia pacjentów.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • rozwój i stosowanie najnowszych technologii oraz bezpiecznej aparatury medycznej,
  • codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wszystkich badanych parametrów,
  • uczestnictwo w zewnętrznych programach krajowej i międzynarodowej kontroli jakości,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz spełnienie wymagań mających zastosowanie,
  • wykwalifikowany i doświadczony personel, wykonujący swój zawód z pasją i mający świadomość wypełnianej misji,
  • bieżące monitorowanie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych.

Filarem naszego systemu zarządzania jest strategia wypracowana przez Najwyższe Kierownictwo w oparciu o rzetelne analizy szans i ryzyk biznesowych.

Organizacja gwarantuje znajomość Polityki Jakości przez wszystkich pracowników oraz uznawanie założeń systemu zarządzania jakością jako podstawowego zakresu ich obowiązków.

 

Certyfikat ISO